ข่าวการศึกษา

ด่วน..โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ

แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ

หนังสือนำส่ง สพป. – สพม.

สรุปโรงเรียนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ

ใบสมัคร

คุณสมบัติของการสมัครโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนประชารัฐ

จำนวนข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ

รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ หน้า 1 – 20

รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ หน้า 21 – 40

รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ หน้า 41 – 60

รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ หน้า 61 – 82

ที่มา : สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา