เชิญรับฟังฟรี...

  เชิญรับฟังฟรี การแนะแนว ชี้แจง ป.โท วิชาชีพครู (จบ ป.ตรี อื่นอยากเป็นครู)

  4064
  0

  เชิญรับฟัง ฟรี
  การแนะแนว ชี้แจง ป.โท วิชาชีพครู
  วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559

  ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะจัดการแนะแนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท แผนวิชาชีพครู ที่คุรุสภารับรอง (จบแล้วสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้) เพื่อให้ผู้สนใจเข้าศึกษารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการเปิดรับสมัครและเปิดสอนในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว 1 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  จึงขอเชิญรับฟังการชี้แจง ตามวันเวลา ดังกล่าวข้างต้นด้วย

  ขอแสดงความนับถือ

  ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
  คณบดีคณะครุศาสตร์ มรม.
  5 มีนาคม 2559
  แจ้งรายชื่อเข้ารับฟังได้เลยเพจนี้ หรือ
  แจ้งสาขาที่จบ สถาบันที่จบ และสาขาที่ต้องการเรียน
  ติดต่อแจ้งรายชื่อ โทรศัพท์ 043-713206

  ที่มา/ติดตามรายละเอียดได้ที่ : เฟซบุ๊ค อาจารย์สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

  - แสดงความคิดเห็น -