ว่าที่ คศ.3 ค...

  ว่าที่ คศ.3 คศ.4 เตรียมตัว มรม.ประกาศกำหนดการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ มีนาคมนี้

  403
  0

  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ประกาศกำหนดการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ มีนาคมนี้

  PR

  เรียนผู้เข้ารับการพัฒนาทุกท่าน  โปรดอ่านก่อนโอนเงินลงทะเบียน

  กรณีต่อไปนี้ ไม่สามารถขอเงินคืนได้
  1. คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด
  2. เป็นบุคคลที่มีรายชื่อเข้ารับการพัฒนาฯ แล้ว ไม่เข้ารับการพัฒนา
  ในวันและเวลาที่กำหนด โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า

   

  โทรติดต่อสอบถามเรื่องเข้าพัฒนาวิทยาฐานะ
  สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  :  088-5638928
  และส่งใบยืนยันที่ 043-713206

  – แบบคำขอเข้ารับการพัฒนาส่งเขตพื้นที่การศึกษา
  – ใบยืนยันการเข้ารับการพัฒนาฯ
              – ใบกิจกรรมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
  – ครูชำนาญการพิเศษ
  – ครูเชี่ยวชาญ
  – ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
  – ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ คลิก

  - แสดงความคิดเห็น -