เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย

64
0

เพลงชาติไทย

คือเพลงประจำชาติไทย

เนื้อร้องเพลงชาติไทย

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีเถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย

 

 

- แสดงความคิดเห็น -