ข่าวการศึกษา

มศว หนุนปรับเกณฑ์นั่งผู้บริหารโรงเรียน

มศว หนุนปรับเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนแฉครูมุ่งสอบแข่งขันขยับตำแหน่งไม่รู้หลักสูตรการสอนทำการศึกษาไทยไม่ก้าวหน้า  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับการปรับหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของรองผอ. และผอ.สถาศึกษา ตามแนวทางของรมว.ศึกษาธิการ ที่ไม่ได้มุ่งวัดจากผลการสอบข้อเขียน และวุฒิการศึกษาอย่างเดียว และต้องการให้ผอ.โรงเรียนขนาดใหญ่ และต้องเคยผ่านการบริการโรงเรียนขนาดเล็กมาก่อน เพราะหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ผ่านมา ใช้การสอบวัดผลเพียงอย่างเดียว ครูก็ตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือเพื่อทำข้อสอบให้ได้ และมีเกณฑ์ข้อหนึ่งคือต้องจบสาขาการบริหารการศึกษา ครูเลยแห่ไปเรียนปริญญาโทบริหารการศึกษากัน เพื่อจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จึงไม่สนใจเรื่องหลักสูตรและการสอน ทำให้การเรียนการสอนไม่เข้มแข็ง และได้ผู้บริหารที่ไม่มีความรู้เรื่องหลักสูตรและการสอนเข้าไปเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จึงเป็นเหตุให้หลักสูตรสถานศึกษาก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน และการสอนของครูก็ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21 ได้

“ผู้บริหารต้องมีประสบการณ์ผ่านการบริหารโรงเรียนมาเป็นลำดับขั้น จากโรงเรียนขนาดเล็กเมื่อก่อนเป็นครูใหญ่ ต่อมาก็บริหารโรงเรียนขนาดกลาง เรียกว่าอาจารย์ใหญ่ และจึงไปบริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ที่เป็นผู้อำนวยการ และผู้บริหารจะต้องมีความรู้เรื่องหลักสูตรและการสอน สื่อการสอน และการวัดผลและประเมินผลเป็นอย่างดี คือสามารถเป็นครูของนักเรียน ครูของครู และครูของผู้ปกครองในชุมชนใด้” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติคุณ กล่าว

ที่มา : โพสต์ทูเดย์

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา