กำหนดการสอบคร...

  กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 (ทั่วไป)

  2767
  0

  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องกำหนดการสอบครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2559  ดังนี้

  ที่ประชุมรับทราบกำหนดการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ดังนี้

  1) การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

  – ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
  – รับสมัคร วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2559
  – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
  – ประเมินประวัติและผลงาน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2559
  – สอบภาค ก และภาค ข วันที่ 12 มีนาคม 2559
  – สอบภาค ค (สัมภาษณ์) วันที่ 13 มีนาคม 2559
  – ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559

  2) กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

  ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2559
  – รับสมัคร วันที่ 4 – 10 เมษายน 2559
  – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559
  – สอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 7 พฤษภาคม 2559, ภาค ข วันที่ 8 พฤษภาคม 2559, ภาค ค (สัมภาษณ์) วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
  – ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

  ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

  - แสดงความคิดเห็น -