ข่าวการศึกษา

แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ป.1-3

แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ป.1-3 จาก เผยแพร่โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

cats

[คู่มือการพูดสะกดคำ]

[แบบฝึกซ่อมเสริมอ่านเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-3 (เล่ม 1)]

[แบบฝึกซ่อมเสริมอ่านเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-3 (เล่ม 2)]

ที่มา เว็บไซต์ http://www.rayong2.go.th/home/index.php?name=department&file=readdepartment&id=354

 

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก
Close

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา