ข่าวการศึกษา

ติงระบบศึกษาไทยไม่เอื้อพัฒนาวงการศิลปะ

ติงระบบศึกษาไทยไม่เอื้อพัฒนาวงการศิลปะ | เดลินิวส์
“กมล ทัศนาญชลี” ศิลปินแห่งชาติชี้ ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาและสร้างบุคลากรวงการศิลปะไทย จี้ศธ.ทบทวนระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาและยกระดับงานศิลปะ ย้ำครูสอนศิลปะต้องจบสายตรงไม่ใช่ให้ครูสายอื่นมาสอนแทน“

เมื่อวานนี้(20ม.ค.) ศ.ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ กล่าวถึงการพัฒนาวงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศไทยในปัจจุบันว่า มีความก้าวหน้ามากขึ้น และอีกไม่นานประเทศไทยก็จะมีหอศิลป์ร่วมสมัยระดับนานาชาติ ดังนั้นรัฐบาลควรเริ่มส่งเสริมศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพมีการรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาผลงาน และสร้างเครือข่ายของบุคลากรวงการศิลปะไทยและต่างชาติให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามตนมองว่า จุดอ่อนของการพัฒนาและสร้างบุคลากรวงการศิลปะของไทย คือ ระบบการศึกษาไทย ที่ไม่ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ทำให้เด็กไม่สนใจที่จะเรียนรู้ศิลปะตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ควรจะพิจารณาทบทวนให้มีชั่วโมงการเรียนการสอนวิชาศิลปะเพิ่มขึ้น และเปิดรับครู อาจารย์ผู้สอนที่จบด้านศิลปะโดยตรง ไม่ใช่ให้ครูที่จบพละ หรือ จบดนตรีมาสอนแทน เพราะหากแก้ปัญหาได้ตรงจุด นักเรียน นักศึกษาจะมีพื้นฐานมีการพัฒนาความรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีวิสัยทัศน์ด้านความคิดที่กว้างขึ้นสามารถนำศิลปะที่ติดตัวไปใช้พัฒนาชุมชนและประเทศชาติในอนาคตได้

“สำหรับในมหาวิทยาลัยควรจะเน้นการฝึกครูศิลปะให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ดี เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งผมเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ไม่ใช่แค่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ที่คอยส่งเสริมให้มีการสร้างคนรุ่นใหม่  หรือจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเท่านั้น  เพราะทำแค่นี้คงไม่เพียงพอ จึงขอฝากไปยังผู้บริหารศธ.ว่า น่าจะพิจารณายกระดับการศึกษาด้านศิลปะให้มีความสำคัญมากขึ้นเพราะถ้าเราสร้างองค์ความรู้สู่เด็กตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ด้วยการพาไปศึกษาพิพิธภัณฑ์หอศิลป์ หรืองานศิลปะต่างๆ ก็จะติดตัวไปถึงระดับอุดมศึกษาได้ แต่หากยังไม่เห็นความสำคัญ คงทำให้การพัฒนาผลงานและคนในวงการศิลปะของไทยเดินต่อไปได้ยาก”ศ.ดร.กมล กล่าว  “

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/374370

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา