ข่าวการศึกษา

กำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำของข้าราชการครู

เฟซบุ๊ค สพร. ได้นำเสนอ หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5733 ลว 27 กันยายน 2553
เรื่อง การกำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ครูและบุคลากรสายงานสอนได้ศึกษา ดังนี้

01

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา