กำหนดภาระงานส...

  กำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำของข้าราชการครู

  2745
  0

  เฟซบุ๊ค สพร. ได้นำเสนอ หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5733 ลว 27 กันยายน 2553
  เรื่อง การกำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ครูและบุคลากรสายงานสอนได้ศึกษา ดังนี้

  01

  ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด

  - แสดงความคิดเห็น -