ข่าวการศึกษา

จบวิชาช่างได้ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทันที

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุมร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) หารือถึงการให้ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อให้ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องสอบคุณวุฒิวิชาชีพอีก แต่การดำเนินการดังกล่าวทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะต้องมีการปรับมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิของ สคช. โดยเบื้องต้นจะคัดเลือกสาขาวิชาใน 3 ลักษณะ คือ 1.สาขาที่หลักสูตรที่มีมาตรฐานวิชาชีพใกล้เคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิของ สคช. ใช้เวลาในการพัฒนาไม่นาน 2.สาขาที่มีความขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และ 3.กลุ่มสาขาที่ตรงกับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

ด้านนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการ สคช. กล่าวว่า ทาง สคช.ได้ทำงานร่วมกับ สอศ.อยู่แล้ว เพียงแต่ในครั้งนี้ได้มาหารือเพื่อเพิ่มจุดเน้น และเร่งดำเนินการเพิ่มเติมในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ จะได้เดินหน้าได้เร็วขึ้น และคาดว่าน่าจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงในบางสาขาภายใน 3-6 เดือน

“กลุ่มประเทศอาเซียนต่างก็มีการทำเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของแต่ละประเทศเช่นกัน แต่ประเทศสมาชิกก็มีการตกลงกำหนดกรอบมาตรฐานกลาง เพื่อให้มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของแต่ละประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับประเทศไทยเราได้ดำเนินการทำมาตรฐานสาขาอาชีพต่างๆ ได้จำนวนหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพหลัก เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศที่จะมีขึ้นในอนาคต” ผอ.สคช.กล่าว.

ที่มา : ไทยโพสต์

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา