บัญชีรายรับ-รายจ่าย จากธนาคารแห่งประเทศไทย โหลดไปใช้ได้ฟรีๆ

2007
การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

การที่จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ช่วยให้เราสามารถบริหารการเงินส่วนตัวรวมถึงครอบครัวได้ และยังสามารถคำนวณล่วงหน้าถึงรายจ่ายที่จะมาถึง ทำให้การบริหารการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเป็นการรักษาวินัยทางการเงินที่ดีเยี่ยมอีกด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดทำ บัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อแจกจ่ายแก่บุคคลทั่วไป เราสามารถโหลดไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

โหลดที่นี่ SavingBOT_2559

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=