ครูภูเขา

ครูภูเขา

964
0

รางวัลชนะเลิศการประกวดสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2559 ในหัวข้อ “เชิดชูครูดี” ชื่อผลงาน “ครูภูเขา” ของทีม ช่างภาพเทคนิคกรุงเทพ

- แสดงความคิดเห็น -