รายงานผลการดำ...

  รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 1 ปี (12 กันยายน 2557 – 12 กันยายน 2558)

  157
  0

  รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 1 ปี (12 กันยายน 2557 – 12 กันยายน 2558)

  moe_231258_9

  ที่มา :
  กลุ่มติดตามประเมินผลและรายงาน
  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  โทร. 0 2628 6390 ต่อ 1601-1609

  ดาวน์โหลด :

   1.ปก.pdf
   2.เนื้อหาฉบับสมบูณ์.pdf

  - แสดงความคิดเห็น -