วิธีการพิมพ์ห...

วิธีการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

620
0

เพื่อให้มีความถูกต้องในการพิมพ์หนังสือราชการ สบ.ทร. จึงได้ส่งบันทึกข้อความให้ ส่วนราชการต่างๆ เรื่องคำแนะนำและมาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์ มีประโยชน์มากครับ

0

รายละเอียด ตามลิ้ง http://www.bict.moe.go.th/2516/doc/3_13.pdf

- แสดงความคิดเห็น -