ป.ป.ช. แจ้งข้อหาหนักมาตรา 157 "ข้าราชการ อบต." ปลอมเอกสาร ทุจริตเบิกค่าเช่าบ้าน !

ป.ป.ช. แจ้งข้อหาหนักมาตรา 157 “ข้าราชการ อบต.” ปลอมเอกสาร ทุจริตเบิกค่าเช่าบ้าน !

- แสดงความคิดเห็น -

e26vBs