โครงการเพชรใน...

  โครงการเพชรในตม รุ่นที่ 31 เปิดรับสมัครแล้ว

  7636
  0

  โครงการเพชรในตม รุ่นที่ 31 เปิดรับสมัครแล้ว สำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไข บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยไม่ต้องสอบแข่งขันอีก ระหว่างศึกษามีทุนการศึกษาให้ มีหอพักโครงการให้อยู่ฟรี โดยจ่ายเพียงค่าน้ำค่าไฟ 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
  โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2559โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559
  ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยและบิดาหรือมารดาและผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
  ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร หรือผู้สมัครที่เป็นบุตร/ธิดา ของ ทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี)โดยที่บิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้ ต้องมีเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฯ ดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.swu.ac.th/new_message_detail.php?id=580139&type=FMsgMsg001_ADM_U

  หรือดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่ http://admission.swu.ac.th/data/news/2558/580139.pdf

  12

  356

  78
  9
  10

  111213

  Facebook เพชรในตม: https://www.facebook.com/Petchnaitom.SWU

  - แสดงความคิดเห็น -