จัดสรรงบประมา...

  จัดสรรงบประมาณปี 60 เพื่อจ้างครูเกษียณสอนพื้นที่ขาดแคลน 10,000 อัตรา 2/2559

  1192
  0

  ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 457/2558
  ความร่วมมืออุดมศึกษาไทยในการแก้ไขปัญหาของประเทศ

  พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความร่วมมือของอุดมศึกษาไทยในการแก้ไขปัญหาของประเทศ” ในการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม2558 ที่หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ได้กล่าวถึง แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ขาดแคลนด้วยว่า ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดงบประมาณปี2560 เพื่อจ้างครูเกษียณให้สอนในสาขาขาดแคลนในพื้นที่ที่ขาดแคลนครูจำนวน10,000 อัตรา คาดว่าจะเริ่มจ้างได้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

  ติดตามเนื้อหาทั้งหมดที่ : ความร่วมมืออุดมศึกษาไทยในการแก้ไขปัญหาของประเทศ

  ที่มา : สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

  - แสดงความคิดเห็น -