ดาวน์โหลดเพลง...

ดาวน์โหลดเพลงในหนังสือเรียนภาษาพาที 30 เพลง

4847
0

เพลงในหนังสือเรียนภาษาพาที 30 เพลง

เป็นเพลงที่ใช้ประกอบบทเพลงในหนังสือเรียนภาษาพาทีมีทั้งหมด 30 เพลง ต้องขอขอบคุณ คุณครู krunoi ที่กรุณาแชร์ไว้บน google drive  หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนทุกท่านนะครับ

เพลงภาษาพาที

ลิ้งค์รวมไฟล์ 30 เพลง : คลิกดาวน์โหลด

- แสดงความคิดเห็น -