ดาวน์โหลดสื่อ...

ดาวน์โหลดสื่อการสอน ชุด “กายบริหารหน้าเสาธง”

2574
0

การบูรณาการการดำเนินงานร่วมกรมพลศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมออกกำลังกายชุดกายบริหารหน้าเสาธง เอาไว้จัดกิจกรรมให้เด็กๆ นอกจากสนามเด็กเล่นแบบ BBL เพราะว่าอาจจะเบื่อลองเอาสื่อตัวนี้ไปใช้งานดูบ้างครับ

ดาวน์โหลดสื่อการสอน ชุด "กายบริหารหน้าเสาธง"ลิ้งค์หนังสือ เรียน ผอ. สพท.
ลิิ้งค์โหลดสื่อ สื่อวิดีทัศน์ ชุดกายบริหารหน้าเสาธง

- แสดงความคิดเห็น -