เล็งใช้ ม.44 ...

  เล็งใช้ ม.44 รวมอาชีวะ’รัฐ-เอกชน’

  207
  0

  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการรวมอาชีวศึกษาเอกชนมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า เรื่องนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยอาจเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ดำเนินการเรื่องนี้เป็นพิเศษก่อน ส่วนการปรับโครงสร้างใหญ่ของ ศธ.อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งจะต้องเสนอให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) พิจารณา

  นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจการรวมอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ได้ข้อสรุปคือ

  1.การยุบรวมอาชีวะรัฐและเอกชนต้องยึดความสบายใจของผู้ทำงานทั้งส่วนกลาง และสถานศึกษา

  2.เป็นเอกภาพในการจัดการอาชีวศึกษา

  3.มีอิสระในการบริหาร

  4.ทำงานโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน และ

  5.เน้นการรวมเพื่อเสริมกันและกัน

  ซึ่งจะทำงานโดยกำหนดว่าจะเริ่มปฏิบัติงานร่วมกันตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคม 2559 ดังนั้น ภารกิจเร่งด่วนคือการออกระเบียบ หรือคำสั่งทางการบริหาร เพื่อให้รวมอาชีวะรัฐและเอกชนให้ทำงานร่วมกันได้ โดยจะวางแผนพัฒนาครู วางแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ในปีการศึกษา 2559 รวมถึงหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อเตรียมการด้านงบประมาณปี 2559 และ 2560 แล้ว

  ที่มา : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=43822&Key=hotnews

   

  - แสดงความคิดเห็น -