สำนักการศึกษา...

  สำนักการศึกษา กทม. สนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประจำปี 2559 แก่ผู้ที่สนใจ ทุนละ 25,000 บาท

  417
  0

  สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน และบุคคลทั่วไป จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 25,000 บาท  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559  ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานวิจัยพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี เบอร์โทร 02 437 6631 – 5 ต่อ 3418

  สามารถอ่านรายละเอียดในการรับสมัครได้ที่ประกาศสำนักการศึกษา http://www.bangkokeducation.in.th/

  ประกาศสำนักการศึกษา                                  คลิ๊กที่นี่ 
  ใบสมัครประเภทนิสิตนักศึกษา                          คลิ๊กที่นี่ 
  ใบสมัครประเภทหน่วยงาน                               คลิ๊กที่นี่ 
  ใบสมัครประเภทบุคคลทั่วไป                             คลิ๊กที่นี่ 
  หนังสือรับรองความสามารถคุณวุฒิ                    คลิกที่นี่
  หนังสือรับรองการดำเนินการวิจัยในหน่วยงาน       คลิ๊กที่นี่ 

  - แสดงความคิดเห็น -