เอกสารวิชาการ...

เอกสารวิชาการทาง ลูกเสือ จากสำนักการลูกเสือฯ

4260
0

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (สารภาพตามตรงว่าแอดมินก็พึ่งจะรู้จัก) ได้กรุณาเผยแพร่เอกสารแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนต่างๆผ่านหน้าเว็บไซต์ของ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เอง โดยเอกสารที่นำมาแจกนั้นมีอยู่ 4 หมวดดังนี้

เอกสารบริการงานทั่วไป
เอกสารส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ
เอกสารส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด
เอกสารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน

แต่วันนี้แอดมินจะมาแนะนำเกี่ยวกับเอกสาร ทาง ลูกเสือ ที่หลายๆโรงเรียนหาหนังสือที่เกี่ยวกับการสอนลูกเสือกันไม่ค่อยเจอ หรือเจอก็จะเก่ามาก  หนังสือที่มีก็ตามภาพเลยครับ

แจกเอกสารลูกเสือ

ตามลิ้งค์นี้ : http://www.srs.moe.go.th/bookks.html

เชิญคุณครูและผู้ที่สนใจไปโหลดมาเก็บไว้กันเลยครับ

- แสดงความคิดเห็น -