ข่าวการศึกษา

คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือ คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ซึ่งจัดทำโดยคุรุสภา ไปโหลดมาเก็บไว้ศึกษาครับ   คลิกโหลด : kroo  << ที่นี่

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา