ข่าวการศึกษา

“การุณ”ไม่ค้านแตกสพฐ.เป็น4กรม

“การุณ”เห็นด้วยปรับโครงสร้าง แตกสพฐ.เป็น 4 กรม ลดความเทอะทะ ขณะที่อาชีวะไม่พอใจลดเหลือแค่กรมเดียวไม่สมกับภารกิจมากมาย เร่งดันพิมพ์เขียวขอ 4 กรม ส่วน สภาการศึกษากลับบ้านเดิมสำนักนายกรัฐมนตรี“

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ได้นำเสนอแนวคิดการปรับโครงสร้าง ศธ. พร้อมรูปแบบโครงสร้างเบื้องต้น ต่อคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือ ซูเปอร์บอร์ดด้านการศึกษาที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งโครงสร้างใหม่จะมีปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นระดับ 11 เพียงคนเดียว (single command)และจะสลายองค์กรหลักแตกเป็นกรมที่มีอธิบดี ระดับ 10 เป็นผู้บังคับบัญชา นั้น นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวว่า โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับการปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เพราะปัจจุบันอุ้ยอ้ายและเทอะทะเกินไป เพราะฉะนั้นการแยกไปตั้งเป็นกรมปฐมวัย กรมมัธยมศึกษา กรมการศึกษาพิเศษ และกรมวิชาการ ทำให้มีความชัดเจนในการบริหารและพัฒนาการศึกษาที่มีความเฉพาะและทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม ส่วนตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดที่จะเหลือระดับ 11 เพียงคนเดียวคือปลัดกระทรวงนั้น สำหรับตนไม่ใช่ปัญหา เพราะต้องการให้การขับเคลื่อนงานมีเอกภาพ การมีปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาคนเดียวก็เหมือนกับทุกกระทรวง

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ในร่างโครงสร้างดังกล่าวที่ยังไม่พูดถึงสำนักงานคณะการการอุดมศึกษา(สกอ.) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) เพราะมีแนวโน้มว่า สกอ.จะแยกออกเป็นกระทรวงใหม่ หรือทบวงอุดมศึกษา ส่วน สกศ.ก็มีแนวโน้มว่าจะกลับไปอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีเหมือนในอดีต

นายชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ไม่เห็นด้วยกับโครงสร้างใหม่ที่ปรับ สอศ.เป็นกรมอาชีวศึกษาเพียงกรมเดียว เพราะมีภารกิจในความรับผิดชอบมาก อย่างไรก็ตามขณะนี้ สอศ.กำลังจัดทำโครงสร้างเป็นตุ๊กตาเพื่อเสนอเลขาธิการ กอศ.พิจารณา โดยเบื้องต้นเห็นว่า ควรจะมีอย่างน้อย 4 กรมหลัก ได้แก่ กรมอาชีวศึกษารัฐ กรมอาชีวศึกษาเอกชน กรมทวิภาคีและความร่วมมือ และกรมมาตรฐานการศึกษา และจะมีส่วนหนึ่งของ สอศ.ไปอยู่ในสังกัดกรมวิชาการที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

ด้าน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงสร้าง ศธ.ดังกล่าวยังไม่ใช่ข้อยุติ ต้องคุยกันอีก แต่ประเด็นสำคัญเมื่อปรับแล้วงานของ ศธ.ต้องเป็นไปด้วยดี และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กต้องดีขึ้น.“

อ่านต่อที่ : http://dailynews.co.th/education/358503

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา