1446476707332

1446476707332

ภาพโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการที่แชร์กันไลน์ ข้าราชการ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นของจริง

- แสดงความคิดเห็น -

โครงสร้างใหม่ ศธ.สลายองค์กรหลัก