คุรุสภาประกาศ...

  คุรุสภาประกาศเกียรติคุณ ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558

  550
  0

  ด้วยคุรุสภา กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูเพื่อ ส่งเสริมสมรรถนะ และประสิทธิภาพ การจัดการเรียน การสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดีให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา และเป็นแบบอย่างที่ดี ในวิชาชีพครูสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น” จำนวน 2,324 คน

  รายละเอียด >> ประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558

  - แสดงความคิดเห็น -