โคกขาม ไฟท์ติ...

โคกขาม ไฟท์ติ้ง ฮาน้ำตาเล็ด จากทีมพากษ์พันธมิตร

95
0

“ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นเพื่อเสร­ิมสร้างความรักสามัคคีของตำรวจและประชาชนใ­นพื้นที่ สภ.โคกขาม ผ่านการมีกิจกรรมร่วมกันและเพื่อความบันเท­ิงเท่านั้น”

 

- แสดงความคิดเห็น -