งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

มาแล้วครับผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล

12
ศธ 04006/ว1719
งวดกระตุ้นเศรษฐกิจ

โรงเรียนไหนได้งบบ้าง ลองเปิดหาดูครับมีทั้งหมด 1223 หน้า เสริซหาเอาครับ

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=