มาแล้ว งบกระต...

มาแล้ว งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)

554
0

มาแล้วครับผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล

12
ศธ 04006/ว1719
งวดกระตุ้นเศรษฐกิจ

โรงเรียนไหนได้งบบ้าง ลองเปิดหาดูครับมีทั้งหมด 1223 หน้า เสริซหาเอาครับ

- แสดงความคิดเห็น -