การเรียนการสอน

วันนี้ เปิดให้โหลดฟรี แอพพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

าชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : แอปพลิเคชันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

เป็นแอปพลิเคชันพจนานุกรมภาษาไทยที่สมบูรณ์และครอบคลุมคำศัพท์ภาษาไทยกว่า ๔๓,๐๐๐ คำใน “พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔” ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด

คำศัพท์แต่ละรายการประกอบด้วยคำศัพท์ ชนิดของคำ คำอ่าน นิยาม และคำที่เกี่ยวข้อง เช่น แม่คำ ลูกคำ เป็นต้น การแสดงผลการใช้งานมีถึง ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบหมวดอักษรและรูปแบบการค้นคำ ผู้ใช้สามารถค้นคำได้ทั้งจากตัวอักษรตั้งต้นและจากส่วนหนึ่งของคำ ทั้งยังค้นคำจากประวัติการใช้งานของผู้ใช้เองได้ด้วย แอพพลิเคชันนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ หรือประชาชนทั่วไป

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โหลด Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.royin.mobiledict

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา