ข่าวการศึกษา

วงเงินการจัดหาพัสดุใหม่ จากกรมบัญชีกลาง

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง แถลงผลงานกรมบัญชีกลางในงาน “สาระสัมพันธ์สื่อมวลชน” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 โดยเปิดเผยว่า ทุกส่วนราชการที่มีงบลงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2559 จะต้องทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินเข้าระบบเศรษฐกิจได้ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ดยผ่อนปรนให้ ขยายวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาจาก 1 แสน เป็น 5 แสนบาท และใช้วิธีสอบราคาได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท จะช่วยให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้เร็วยิ่งขึ้น

ส่วนภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2558 วงเงิน 2.57 ล้านล้านบาทนั้น คาดว่าจะเบิกได้ตามเป้าหมายที่ 96% แต่การเบิกจ่ายงบลงทุนยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ หลังจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงจนส่งผลให้ต้องดำเนินการคิดราคากลาง ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงใหม่ ทำให้การเบิกจ่ายหยุดชะงัก ซึ่งตัวเลขการเบิกจ่ายล่าสุดอยู่ที่ 58.6% โดยภาย ในสิ้นปีงบประมาณ น่าจะขึ้นมาอยู่ที่ 65% หรือเป็นเม็ดเงิน 2.9 แสนล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 87% หรือ 4.4 แสนล้านบาท นอกจากนี้ยังกล่าวถึงสวัสดิการข้ารักษาพยาบาล และพ.ร.บ.ทุนหมุนเวียนที่ขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจาก สนช.แล้ว รอให้มีผลบังคับใช้ 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อคุมเข้มการดำเนินกิจการกองทุนหมุนเวียนของส่วนราชการต่างๆ

วงเงินจัดหาพัสดุ 2558วงเงินจัดหาพัสดุ 2558

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา