ด่วน..มาตรการ...

  ด่วน..มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  457
  0

  ด่วน..มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน 120 คน 100,000 บาท
  ขนาด 121-499 คน 150,000 บาท
  ขนาด 500 -2499 คน 200,000 บาท
  ขนาด 2500 คนขึ้นไป 300,000 บาท

  จัดทำข้อมูลเข้าระบบงาน repair๕๘.jobobec.in.th  ภายในวันที่ 11-12  กันยายน 2558 (ไม่เกินเที่ยงวันที่ 12 กันยายน 2558 ) ส่งรายละเอียดตามแบบ ปร4 และ ปร6 ภายใน 15 กันยายน 2558

  รายละเอียดอื่นๆดูจากหนังสือสั่งการด้านล่างครับ

  144188975904814418897606591441889652519

  รายละเอียดหนังสือ : http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2015-09-10-15-57-02.pdf

  ที่มา : สนผ.

  - แสดงความคิดเห็น -