ข่าวการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และรายละเอียดข้อปฏิบัติในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

1.ข้อปฏิบัติและรายละเอียดนำเสนอด้วยบอร์ดแสดงผลงานฉบับใช้
2.ประกาศผลงานวิจัยนำแสนอแบบโปสเตอร์58_2
3.ข้อปฏิบัติและรายละเอียดนำเสนอผลงานด้วยปากเปล่าฉบับใช้
4.ประกาศผลงานวิจัยนำแสนอแบบปากเปล่า58_2

ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตไปราชการที่นี่

1.หนังสือขออนุญาตไปราชการ ประถมศึกษานำเสนอผลงานฯ ด้วยปากเปล่า (oral presentation)
2.หนังสือขออนุญาตไปราชการ ประถมศึกษานำเสนอผลงานฯ ด้วยบอร์ดแสดงผลงาน (Poster Presentation)
3.หนังสือขออนุญาตไปราชการ ม. ต้น นำเสนอผลงานฯ ด้วยปากเปล่า (oral presentation)
4.หนังสือขออนุญาตไปราชการ ม.ต้น นำเสนอผลงานฯ ด้วยบอร์ดแสดงผลงาน (Poster Presentation)
5.หนังสือขออนุญาตไปราชการ ม.ปลาย นำเสนอผลงานฯ ด้วยปากเปล่า (oral presentation)
6.หนังสือขออนุญาตไปราชการ ม.ปลาย  นำเสนอผลงานฯ ด้วยบอร์ดแสดงผลงาน (Poster Presentation)
7.กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติ

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา