แจกฟรี แบบฝึก...

แจกฟรี แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ดีมากๆ

7113
0

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  จากกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

132

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1         ไฟล์   1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2        ไฟล์   1 , 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        ไฟล์   1 , 2

 

- แสดงความคิดเห็น -