เว็บไซต์ ลดเว...

  เว็บไซต์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

  2489
  0

  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำเว็บไซต์  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ขึ้น โดยสาเหตุคงจะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ตามลิ้งค์นี้  http://mcmk.obec.go.th

  ลดเวลาเรียน

  ทั้งนี้มีหัวข้อสำคัญของเมนูดังนี้ 

  1. คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
  2. โครงสร้างเวลาเรียนแบบยืดหยุ่น
  3. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ เพิ่มเวลารู้ สู่ศตวรรษที่ 21
  4. กิจกรรมเสรี เด็กอยากรู้ ครูเติมให้
  5. กิจกรรมสอนอาชีพ ทำให้รู้ สู้งานอนาคต
  6. กิจกรรมสอนเสริมวิชาการ ปรับให้รู้ เสริมให้เลิศ

  มีเมนูด้านขวามือที่เขียนว่า โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  อีกด้วย  ทั้งนี้ทั้งนั้นเว็บไซต์นี้เพิ่งจะเปิดตัวได้ไม่นานและยังไม่มีข้อมูลใดๆมากมาย เพียงแต่นำมาแนะนำเพราะคิดว่า น่าจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณครูไม่มากก็น้อย ลงเข้าชมและติดตามดูเรื่อยครับ แอดมินคิดว่า ต้องมีอะไรแน่ๆ  อ้อลืมไปครับ ยังมีเว็บบอร์ดให้แสดงความคิดเห็นอีกด้วย นะครับ

  - แสดงความคิดเห็น -