ข่าวการศึกษา

ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ประจำปี 2558

ประกาศผลสรรหาและคัดเลือก”ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”

ประกาศผลสรรหาและคัดเลือก"ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"

http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/66393/795235.pdf

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา