เทศบาลละอุ่น ...

เทศบาลละอุ่น จ.ระนอง รับโอนย้าย จำนวน ๘ ตำแหน่ง

117
0

สำนักงานเทศบาลตำบลละอุ่น จังหวัดระนอง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย จำนวน ๘ ตำแหน่ง ดังนี้

  • ผู้อำวยการกองการศึกษา ๗
  • ผู้อำนวยการกองการประปา ๗
  • หัวหน้าฝ่ายปกครอง ๖
  • หัวหน้าฝ่ายโยธา ๖
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารวานสาธารณสุข ๖
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓-๕/๖
  • นายช่างโยธา ๒-๔/๕
  • ครูผู้ช่วย (รับโอนได้ไม่เกิน อันดับคศ.๑)

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลละอุ่น ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง โทร ๐๗๗-๘๙๙๐๑๔ เว็บไซต์ : http://www.tesabanlaun.go.th/

 

- แสดงความคิดเห็น -