ปฏิทินปฏิบัติ...

ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ปริ๊นไปเก็บไว้เลย

โหลดไปเก็บกันไว้เลยนะจ๊ะ

1731
0

ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดสอบ O-N ET กรุณาส่งอีเมล์ติดต่อที่ testing@niets.or.th เท่านั้น

- แสดงความคิดเห็น -