ข่าวการศึกษา

สมาชิก สปช. อภิปราย ไม่ได้มีการกล่าวถึงการถ่ายโอนโรงเรียนประถมทั้งหมดไป อปท. ภายในปี 2575 แต่อย่างใด

การอภิปรายของนายธวัชชัย อุ่ยพานิช สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1) เรื่องการถ่ายโอนโรงเรียนสู่ท้องถิ่น เมื่อ 18สิงหาคม 2558 อภิปรายว่า ไม่ได้มีการกล่าวถึงการถ่ายโอนโรงเรียนมัธยมประจำตำบล การศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนประถมทั้งหมดไป อปท. ภายในปี 2575 แต่อย่างใด และขอให้แก้ไขข้อความรายงานของ สปช. 

เปลี่ยนประเทศไทยกับ สปช. ถ่ายโอนโรงเรียนประถมทั้งหมด มัธยมประจำตำบลและ กศน.ให้ท้องถิ่นดูแล

ดูคลิป

ที่มา : ส นครอ่าง

โดยให้ใช้กฎเกณฑ์เดิมโดยคำนึงถึงความพร้อมของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าพร้อมจะไปหรือพร้อมที่จะรับหรือไม่ นับว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ช่วยทำให้ครู ผู้บริหารโรงเรียน และชุมชนได้สบายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะว่าหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความพร้อมเป็นอย่างมาก ต้องขอขอบพระคุณท่าน ธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง 1 ที่ได้สู้เพื่อพี่น้องครูเราครับ

แต่ก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าในเมื่อไม่ได้เขียนข้อความแบบนี้ลงไปในรายงาน แล้วมันไปปรากฎในรายงานของ สปช. ได้อย่างไร ใครคือต้นเหตุ? 

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา