แนวข้อสอบคุณธ...

แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ความเป็นครู ชุดที่ 1-5

18409
0

ดร.ณรงค์ ศิริเมือง  ประธานชมรมพัฒนามาตรฐานและความก้าวหน้าวิชาชีพครู ได้นำแนวข้อสอบออกมาเผยแพร่ โดยครั้งนี้ได้มีการสอบ อุดมการณ์ความเป็นครู  อยากรู้ข้อสอบเป็นอย่างไรก็เชิญดาวน์โหลดไปลองทำดูครับ

แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ความเป็นครู ชุดที่ 1

แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ความเป็นครู ชุดที่ 2

แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ความเป็นครู ชุดที่ 3

แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ความเป็นครู ชุดที่ 4

แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ความเป็นครู ชุดที่ 5

ที่มา : http://www.thai-school.net/drnarong

- แสดงความคิดเห็น -