สื่อการสอน

คลังทรัพยากรสื่อการสอน DLIT ดูในยูทูป

DLIT Resources คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน ครูสามารถใช้สื่อจาก DLIT นำเข้าสู่บทเรียน กระตุ้นให้นักเรียนคิด ใช้สื่อเป็นคำถาม ใช้สื่อเป็นคำตอบ ใช้สื่อเป็นแบบฝึกหัดหรือทบทวนความเข้าใจ นอกจากนี้ยังมี วิดีโอสอนรูปแบบการทำสื่อต่าง ๆ ด้วย เพื่อครูจะได้มีเครื่องมือที่ทำให้การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่ยาก และเรียนรู้ด้วยความสนุกมากขึ้น

 

 

ไปที่คลังสื่อการสอนบนยูทูป https://www.youtube.com/channel/UCGRQr5FfmDCK3tt1JrAx6Yg

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา