แผนการจัดการเ...

  แผนการจัดการเรียนรู้คละชั้น โรงเรียนขนาดเล็ก ฉบับปรับปรุงสอคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 2551 ภาคเรียนที่ 2

  1493
  0

  แผนการจัดการเรียนรู้คละชั้น โรงเรียนขนาดเล็ก ฉบับปรับปรุงสอคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 2551 ภาคเรียนที่ 2แผนการสอน

  1135 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  1136 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  1137 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  1138 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  1139 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ

  ที่มา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

  - แสดงความคิดเห็น -