ปัญหาโรงเรียน...

ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ครูขาดแคลน

190
0

ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กและครูไม่ครบชั้นของ­โรงเรียนสังกัด สพฐ.ปัจจุบันมีกว่า 14,000 แห่ง โรงเรียนเหล่านี้จะบูรณาการสอนด้วยการให้เ­ด็กระดับชั้นในวัยใกล้เคียงกัน มานั่งเรียนรวมกัน ซึ่งเป็นอีกปัญหาที่สะท้อนว่าการปฏิรูปการ­ศึกษาไทยยังล้มเหลว

ที่มา : TNN

- แสดงความคิดเห็น -