ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม “พลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ใน ๑ ปี”

806

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม “พลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ใน ๑ ปี”

BBL

https://drive.google.com/folderview?id=0B2IJxi4Z2aIBfm9hVlhaZkNfZ0ptclBPZmNzbF9yYzA4ejZGYTVTd0w4Q0VaYVQyOVlYR1k&usp=drive_web#list

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=