สื่อการสอน

หนังสือเรียนสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (หลักสูตร 2521 )

สื่อการสอน

ลิ้งค์ดาวน์โหลด  ท่านสามารถกดลิ้งค์ข้างล่างหรือเข้าไปโหลดสื่อื่นๆได้ที่ http://www.webboard.karn.tv

1. สปช. ป.2 เรื่องที่1 สิ่งจำเป็นในชีวิต.pdf
2. สปช. ป.2 เรื่องที่2 เราทำได้.pdf
3. สปช. ป.2 เรื่องที่3 พืชเจริญเติบโต.pdf
4. สปช. ป.2 เรื่องที่4 สัตว์เจริญเติบโต.pdf
5. สปช. ป.2 เรื่องที่5 เรารักพืชและสัตว์.pdf

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา