สื่อการสอน

สื่อการเรียนรู้ e-Leanrning ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สื่อการเรียนรู้ e-Leanrning ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลิ้งค์จากโรงเรียนมาแตเดอีวิทยาลัย ครับ
เป็นของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6

สื่อการสอน

ลิ้งค์ http://lms.materdei.ac.th/moe/

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา