สื่อการเรียนร...

สื่อการเรียนรู้ e-Leanrning ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

357
0

สื่อการเรียนรู้ e-Leanrning ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลิ้งค์จากโรงเรียนมาแตเดอีวิทยาลัย ครับ
เป็นของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6

สื่อการสอน

ลิ้งค์ http://lms.materdei.ac.th/moe/

- แสดงความคิดเห็น -