ข่าวการศึกษา

ผลการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2557

sci-little

ผลการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2557

1.หนังสือประทับตรา ว189

2.ผลรวม 2,972 โรงเรียน ขึ้นเว็บ

3.ภาพรวมผลการประเมินฯ (Draft2)-รายเขต และ ประกาศผล

4.ภาพรวมผลการประเมินฯ (Draft2)-รายโรงเรียน

 

[adsense620]

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา