4 มหาวิทยาลัย...

  4 มหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว

  76
  0

  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติใหม่ 4 ฉบับ เล่ม 132 ตอนที่ 66 ลงวันที่ 17 ก.ค.58

  เรื่องมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ได้แก่

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  เนื้อหาเป็นดังนี้ครับ

  ——————–

  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558

  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558

  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558

  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2558

   

  ลองดูนะครับว่าหลังจากออกนอกระบบแล้ว  จะเป็นอย่างไร

   

  - แสดงความคิดเห็น -