ข่าวการศึกษา

4 มหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติใหม่ 4 ฉบับ เล่ม 132 ตอนที่ 66 ลงวันที่ 17 ก.ค.58

เรื่องมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ได้แก่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เนื้อหาเป็นดังนี้ครับ

——————–

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2558

 

ลองดูนะครับว่าหลังจากออกนอกระบบแล้ว  จะเป็นอย่างไร

 

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา