เครื่องมือพัฒ...

เครื่องมือพัฒนาทักษะการคิดเลขคล่อง (การบวกแบบตาราง)

294
0

[adsense3]

 

เครื่องมือพัฒนาทักษะการคิดเลขคล่อง (การบวกแบบตาราง)

http://school.esanpt1.go.th/nites/math/54math_ex/

พอดีหาเจอในเน็ตเอามาฝากกันครับ

ที่มา : กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 1

 

[adsense620]

- แสดงความคิดเห็น -