การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

รู้ก่อนเตรียมตัวก่อน การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET 2558

การประชุมชี้แจงศูนยสอบ O-NET ปการศึกษา 2558

กลุมงานบริหารการทดสอบ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)

onet

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด : การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558  โดยกลุ่มงานบริหารการทดสอบ

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา