สทศ.เปิดระบบใ...

  สทศ.เปิดระบบให้โรงเรียนส่งข้อมูลผู้เข้าสอบ ONET ผ่านระบบ ทางเว็บไซต์

  306
  0

  สทศ.เปิดระบบให้โรงเรียนส่งข้อมูลผู้เข้าสอบ ONET ผ่านระบบ ทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th/index.php/system_niest/index/3

  onet
  ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
  และศูนย์สอบจัดสนามสอบผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

   

  - แสดงความคิดเห็น -